Vi har flera olika modeller av sopmaskiner och utför all slags sopning och skräpupptagning.

Broddway senior

Sopmaskin Smith Swingo

Sopmaskin Broddway Wasa