Det finns i dagsläget två stycken kranbilar i företaget.
Extrautrustning som kan monteras på kranarna:
Gripsåg: används vid trädfällning där det är trångt och/eller omöjligt att fälla trädet traditionellt. Perfekt när träden står nära hus eller elledningar och krav på hög säkerhet ställs.
Taksop: vi sopar av snötyngda tak och hängdrivor, du räddar takstegar, hängrännor och rasskydd. Föraren står vid lastbilen och ingen behöver klättra upp på taket med fallrisk som följd.
Jibb: fungerar som en förlängning av kranen och som gör att räckvidden på kranen utökas.
Annan utrustning:
Grip
Skopa
Pallgafflar
Krok
Personkorg

 

Transport av mindre hus

Husmontering

Transport av ris

Gripsåg

Lyft med Jibb

Taksop

Gripskopa

Lyft av byggmaterial

Montering

Personkorg

Gripsåg

Jibb

Lyft av byggmaterial

Snödikning